homepage YvRA Yvo van Regteren Altena -> Gestel -> Gezondheid -> APK voor het Lijf tour...
APK voor het Lijf

APK voor het Lijf

Sommige artsen doen wat laatdunkend over het nut van een medische keuring maar de arts Marc Pennartz denkt daar anders over. Hij is directeur bedrijfsarts van een Arbo-dienst en van het Medisch Consult Hilversum (MCH), een bedrijf dat zich bezighoudt met klantgerichte keuringen die zich voltrekken binnen de muren van een riante villa. Volgens hem kan een uitgebreide keuring wel degelijk kwalen voorkomen en mensen behoeden voor naderend onheil. Hij merkt ook dat men het een prettig idee vindt om jaarlijks te horen te krijgen dat bloeddruk, longen en hart naar behoren functioneren: 'Waarom zou je je auto jaarlijks laten keuren zonder eens even goed naar je zelf te kijken?' Ondanks alle moderne apparatuur, eigen laboratorium en röntgenafdeling heerst er in deze villa allesbehalve een ziekenhuissfeer. Keuringen gaan er uitgebreider en sneller dan die in het ziekenhuis, bovendien zijn er direct resultaten en uitslagen. Volgens Pennartz delen velen zijn standpunt: 'Voor het verbeteren van ziekteverzuim, verbetering van het arbeidsklimaat en prestaties is ook een goede bedrijfsgezondheidszorg met periodieke keuringen essentieel. Juist door de vaak zware werkzaamheden en grote verantwoordelijkheden van directie, staf en kader is het van belang om stress en lichamelijke klachten vroegtijdig te signaleren en behandelend op te treden.' In Amerika is, zeker binnen het bedrijfsleven, de medische check up aan de orde van de dag. Volgens Pennartz zullen, gelet op de toekomstscenario's van de gezondheidszorg, ook hier het bedrijfsleven en de overheid preventiever gaan werken. Wie zich aanmeldt bij MCH moet een uitgebreide vragenlijst beantwoorden. Het eigen gezondheidsverleden maar ook dat van ouders, broers en zusters wordt in kaart gebracht. Verder omvat het onderzoek een gezichts- en gehoortest, longfunctieonderzoek, ECG en bloedonderzoek (cholesterol, lever- en nierfuncties, suiker etc). De check up kan worden uitgebreid met een thoraxfoto (hart en longen) en een ECG bij inspanning oonder leiding van een cardioloog. Het hele traject is bij het MCH binnen anderhalf uur afgerond waarna alle uitslagen bekend zijn en besproken worden met de cardioloog. Als wapenfeiten noemt Pennartz een keuring waarbij aan het licht kwam dat er vocht in de buik zat en er maar één nier bleek te werken en de keer dat iemand dankzij de keuring nog tijdig een bypass-operatie onderging. Tijdens de keuring houden Pennartz en de zijnen geen tirades over diëten. 'Je hoeft geen dingen te laten staan maar eet wel een beetje geregeld en met beleid. Het blijkt van belang te zijn dat mensen zich hier weer even realiseren dat we niet veel meer zijn dan een veredelde aap en daarom veel en veel meer moeten bewegen.
Voor ± ƒ 620 binnen twee uur doorgelicht door een artsenteam.

199606

Extravaganza!, gesigneerd naslagwerk door YvRA. Yvra1958, l'essence de l'essence